Skip til hoved indholdet
  Hjem Tilbud hos Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Behandlingstilbud

Behandlingstilbud

Køge Rådgivnings – og Behandlingscenter tilbyder behandling til borgere over 18 år.

Tæt opfølgning, evaluering og regulering af din medicinske behandling i trygge rammer. Samtale og vejledning om fysisk, psykisk og social sundhed. Samtale om livsstil og risikoadfærd. Samarbejde med egen læge og andre, som er relevante for dit behandlingsforløb ved behov. Test og vaccination af leverbetændelse. Tilbud om undervisning i livredende førstehjælp ved opioid overdosis.

Vi tilbyder råd, vejledning og ambulant behandling til borgere over 18 år med misbrugsproblemer af rusmiddel.

Tilbuddet er til dig, som synes, at det efterhånden har taget overhånd med misbruget. Det kan være, at du har svært ved at passe skole/arbejde eller i det hele taget oplever, at det ikke er dig, der styrer misbruget, men at misbruget styrer dig.

Er du motiveret for at ændre eller helt stoppe dit forbrug af f.eks. alkohol, hash, amfetamin, kokain, ecstasy, heroin, opioider eller andre stoffer, har Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter forskellige tilbud, som kan hjælpe dig.

Er du under 18 år og har et begyndende eller behandlingskrævende misbrug, kan du henvende dig til Familiecenter Køge

Ønsker du yderligere information om alkohol og stoffer, kan du se mere på hjemmesiden Netstof.dk

Dagbehandling af rusmidler

Tilbuddet om dagbehandling er en mere intensiv form for behandling, end den mere almindelige og ambulante behandling.

Vores dagbehandling er en omfattende hjælp, som består af:

 • Gruppeterapi
 • Individuel terapi
 • Afspænding, yoga og mindfulness
 • NADA behandling
 • Ture og samvær
 • Brobygning til uddannelse eller arbejde

Du vil i samarbejde med din primær behandler udarbejde dine egne mål for, hvad du skal have ud af forløbet. Der vil være et tæt samarbejde med din kommunes rådgivningscenter, jobcenter og andre involverede for at sikre, at du nærmer dig arbejdsmarkedet og/eller uddannelse, inden du bliver udskrevet fra KRB.

Hvis du bliver indskrevet i dagbehandling, skal du møde op 3 dage om ugen på følgende tider:

 • Mandag kl. 10:00 – 14:30
 • Onsdag kl. 11:00 – 14:30
 • Torsdag kl. 09:00 – 12:30

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at komme  dagbehandling, skal du kontakte Køge Rådgivnings og behandlingscenter på tlf. 5666 1122

Køge Kommune tilbyder anonym ambulant behandling af misbrug i henhold til Lov om social service § 101a

For at få afklaret om du kan tilbydes anonym misbrugsbrugsbehandling skal du kontakte tlf.  24 63 69 03

Kriterierne for at få det anonyme tilbud er:

 • Du skal have et behandlingskrævende misbrug.
 • Du må ikke have andre sociale problematikker, som du modtager hjælp til efter afsnit V i Serviceloven. (Det kan være hjælp fra hjemmevejleder eller at du bor på et bosted).
 • Du skal have en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Hvis du kontakter ovenstående telefonnummer vil du blive tilbudt en afklarende samtale. Det er denne samtale, der danner grundlag for, om der kan bevilliges anonym behandling. Der skal gøres opmærksom på, at den anonyme behandling ikke kan bevilliges til personer, som misbruger lægeordineret medicin.

Hvis du ønsker at benytte det anonyme tilbud, og du er i målgruppen, fraviger du behandlingsgarantien på indenfor 14 dage jf. § 101a. Behandlingen foregår andet sted end på Køge Rådgivnings – og behandlingscenter.

Hvis du ønsker hurtigt behandling kan dette tilbydes efter § 101, hvor vi kan tilbyde op til 3 anonyme samtaler. Denne behandling iværksættes indenfor 14 dage. Dette foregår på Køge Rådgivnings – og Behandlingscenter.

Det er belastende at have et misbrug, også psykisk.

Ligeledes er misbrug er udbredt blandt mennesker med psykisk sygdom. Psykisk lidelse og misbrug hænger ofte sammen, da man kan være disponeret for at udvikle en psykisk lidelse eller fordi misbruget over tid får meget alvorlige konsekvenser både personligt og socialt.

Misbrug, psykiske og sociale problematikker er i risiko for at forstærke hinanden i en stadig større kompleksitet og med stadig større negative konsekvenser.

I forbindelse med din behandling hos os kan det derfor blive relevant at tilbyde dig en screening for at opspore specifikke symptomer på ikke-udredte begrænsninger i det psykiske/kognitive funktionsniveau.

Screeningen er en kortere psykologisk undersøgelse, som overordnet bruges til at kvalificere din behandling og evt. viderevisitere til psykiatrien.  

Udover screening tilbyder vi individuelle, terapeutiske psykologforløb. Her får du mulighed for at erhverve dig indsigt i og forståelse for dine psykisk belastnings- og misbrugsrelaterede mønstre og dynamikker.

Opstart af medicinsk behandling i Køge Rådgivning- og behandlingscenter.

Når du er til indskrivende lægesamtale i KRB, tages der stilling til, hvilken medicinsk behandling kan iværksættes.

Du skal være forberedt på, at man ikke altid opstarter medicinsk behandling samme dag, som den indskrivende lægesamtale.

Målet med den medicinske behandling er at give dig en mere stabil hverdag og danne grundlag for en evt. videre behandling.

Med udgangspunkt i din situation og ud fra vores faglighed, ønsker vi at indgå et samarbejde med dig, hvor vi i fælleskab finder frem til den bedste medicinske behandling.

Køge Rådgivnings- og behandlingscenter

Boholtevej 85
4600 Køge

Telefon: 5666 1122

Telefon: Den Anonyme Stofbehandling 2463 6903

Åbningstider

Telefontider

Nyttige links