Skip til hoved indholdet
    Hjem Tilbud hos Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Anonym behandling

Anonym behandling

Køge Kommune tilbyder anonym ambulant behandling af misbrug i henhold til Lov om social service § 101a

For at få afklaret om du kan tilbydes anonym misbrugsbrugsbehandling skal du kontakte tlf.  24 63 69 03

Kriterierne for at få det anonyme tilbud er:

  • Du skal have et behandlingskrævende misbrug.
  • Du må ikke have andre sociale problematikker, som du modtager hjælp til efter afsnit V i Serviceloven. (Det kan være hjælp fra hjemmevejleder eller at du bor på et bosted).
  • Du skal have en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Hvis du kontakter ovenstående telefonnummer vil du blive tilbudt en afklarende samtale. Det er denne samtale, der danner grundlag for, om der kan bevilliges anonym behandling. Der skal gøres opmærksom på, at den anonyme behandling ikke kan bevilliges til personer, som misbruger lægeordineret medicin.

Hvis du ønsker at benytte det anonyme tilbud, og du er i målgruppen, fraviger du behandlingsgarantien på indenfor 14 dage jf. § 101a. Behandlingen foregår andet sted end på Køge Rådgivnings – og behandlingscenter.

Hvis du ønsker hurtigt behandling kan dette tilbydes efter § 101, hvor vi kan tilbyde op til 3 anonyme samtaler. Denne behandling iværksættes indenfor 14 dage. Dette foregår på Køge Rådgivnings – og Behandlingscenter.

Køge Rådgivnings- og behandlingscenter

Boholtevej 85
4600 Køge

Telefon: 5666 1122

Telefon: Den Anonyme Stofbehandling 2463 6903

Åbningstider

Telefontider

Nyttige links