Skip til hoved indholdet
    Hjem Tilbud hos Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Sådan kommer du i gang med behandling

Sådan kommer du i gang med behandling

Her kan du læse om hvem der kan benytte vores tilbud, hvordan man kommer i gang og hvordan behandlingen forløber.

Hvem kan bruge vores tilbud?

Vi tilbyder råd, vejledning og ambulant behandling til borgere over 18 år med alkohol- og stofmisbrugsproblemer. 

Tilbuddet er til dig, som synes, at det efterhånden har taget overhånd med misbruget. Det kan være, at du har svært ved at passe skole/arbejde eller i det hele taget oplever, at det ikke er dig, der styrer misbruget, men at misbruget styrer dig.

Er du motiveret for at ændre eller helt stoppe dit forbrug af f.eks. alkohol, hash, amfetamin, kokain, ecstasy, heroin eller andre stoffer, har Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter forskellige tilbud, som kan hjælpe dig.

Er du under 18 år og har et begyndende eller behandlingskrævende misbrug, kan du henvende dig til Familiecenter Køge

Ønsker du yderligere information om alkohol og stoffer, kan du se mere på hjemmesiden netstof.dk

Hvor foregår behandlingen?

Behandlingen foregår som udgangspunkt på Boholtevej 85, og derudover har vi værestedstilbuddet Ved Kajen som ligger på samme adresse.

Vi tilbyder afklarende og motiverende samtaler, terapeutiske forløb, gruppeforløb, NADA-akupunktur, værestedstilbud og individuel socialpædagogisk støtte.

Sådan gør du, hvis du ønsker behandling

Visitation til behandling for alkohol- og stofmisbrug sker på baggrund af dit eget udtrykte ønske om behandling.

Du skal selv henvende dig til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter for at komme i behandling.

Visitation til andre dag- og døgnbehandlingstilbud varetages af Socialafdelingen på baggrund af en indstilling fra Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter.

Subsitutionsbehandling ordineres af lægen ved CAS som underretter Socialafdelingen om behandlingens forløb.

Sådan forløber behandlingen - afklaring og plan

Forudsætningen for et godt behandlingsforløb er en hurtig afklaring. Når du henvender dig til os med et ønske om at komme i behandling for dit misbrug, bliver du tilknyttet en misbrugsrådgiver.

Dit forløb starter med en afklaring af, hvilke ønsker og behov du har. Afklaringen foretages af misbrugsrådgiveren og foregår ved samtaler mellem dig og ham/hende. Når afklaringen er foretaget, laver I i samarbejde en behandlingsplan.

Behandlingsplanen koordineres med kommunens andre handleplaner, herunder socialpsykiatriens. Efter dit samtykke koordineres den også med andre relevante instanser for eksempel Jobcenter, Ungecenter, Kriminalforsorgen, CAS og psykiatrisk afdeling.

Psykologbehandling

Misbrug medfører mange udfordringer - også psykisk!

Når du bliver indskrevet hos Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter, får du tilbudt en psykologisk screening, som udføres af de ansatte psykologer. Screeningerne - som er kortere psykologiske undersøgelser - er et fast tilbud til alle indskrevne og danner bl.a. grundlag for henvisning til centrets egen psykiatriske konsulent eller for samarbejde med distriktspsykiatrien.

Udover screeninger tilbyder psykologerne også individuelle terapeutiske samtaler. I perioder kan der også være tilrettelagt terapeutiske gruppeforløb for indskrevne borgere. Disse samtale- og gruppeforløb vil være en del af den behandlingsplan, du og misbrugsrådgiveren sammen udarbejder, når du indskrives. 

Medicinsk behandling

For at komme i medicinsk behandling for stofmisbrug skal du være motiveret for at ændre dit forbrug og frivilligt indgå i behandlingen.
Medicinsk behandling kan være en del af den behandlingsplan, der udarbejdes, og vi samarbejder med Center for alkohol- og stofmisbrug (CAS) i Roskilde om den medicinske del af behandlingen.
Ordinering af medicin sker ikke hos os, men af en læge ved CAS.

Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter

Boholtevej 85, 4600 Køge

Åbningstider

Telefontider

Boholtevej 85
4600 Køge

Telefon: 5666 1122

Åbningstider

Telefontider

Nyttige links